Fysiotherapie / Fasciatherapie
Behandeling fysiotherapie 30 minuten € 40,00

Behandeling fysiotherapie 60 minuten € 80,00

Intake + behandeling fysiotherapie 60 minuten € 75,00

De behandelingen worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed afhankelijk van je zorgverzekering. Je kunt dit navragen bij de zorgverzekeraar of terug vinden in de polisvoorwaarden bij ‘vergoeding niet -gecontracteerde fysiotherapie’. Je kunt na de behandeling contant betalen of met pin. De factuur ontvang je digitaal, deze kun je vervolgens zelf indienen bij de zorgverzekeraar.

Kwaliteitsregisters
Angela is geregistreerd in het BIG register en het Centraal Kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten.

Verwijzing?
Een verwijzing van een huisarts is niet nodig. Indien nodig verwijs ik u door of terug naar de huisarts of specialist.

Meer weten over de vergoeding
VIIsio werkt contract vrij
Wat betekent contractvrij werken voor de vergoeding?

Contractvrij werken betekent dat ik ervoor heb gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeringen. Het is een keuze die je zelf als praktijk kan maken.

Fysiotherapie zit al jaren niet meer in het basispakket, dus de aanvullende verzekering bepaalt je vergoeding. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor mensen met een chronische code*. Heb je geen aanvullende verzekering, dan zijn de kosten van de behandeling voor eigen rekening.

Bij het afsluiten van een aanvullende verzekering kun je de keuze maken tussen een restitutie-polis (vrije zorgkeuze) of een natura-polis. Wanneer de vrije zorgkeuze ook geldt voor de aanvullende verzekering en niet alleen voor de basis, dan worden de fysiotherapeutische behandelingen bij een contractvrije praktijk, zoals VIIsio, volledig vergoed.

Bij een naturapolis heb je ook vrijheid in het kiezen van je fysiotherapeut, maar kan het wel invloed hebben op het percentage van je vergoeding. Wettelijk is vastgelegd dat een zorgverzekeraar de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg niet zo laag mag stellen, dat daardoor een ‘hinderpaal’ ontstaat voor cliënten om zich tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te wenden. Dit wordt het hinderpaalcriterium genoemd (artikel 13 Zvw). In de praktijk komt dit meestal neer op een vergoeding van 60-80% van het marktconforme tarief. Dit verschilt echter per zorgverzekering en per aanvullende verzekering. Je kunt dit terugvinden in je polisvoorwaarden bij ‘vergoeding niet -gecontracteerde fysiotherapie’. Er zijn ook verzekeraars die wel 100% vergoeden.

Ik declareer niet rechtstreeks bij de verzekeraar. Je krijgt van mij digitaal de factuur en op verzoek per post. Deze factuur kun je dan bij de zorgverzekeraar indienen. Vervolgens ontvangt de patiënt het restitutie bedrag op zijn of haar rekening. Welk bedrag je dan exact terug krijgt kan je terugvinden in je zorgpolis of navragen bij je zorgverzekering.

*Dit is een lijst met aandoeningen waarbij behandelingen fysiotherapie vergoed worden vanuit de basispolis.

Klachtenregeling

Uiteraard doe ik er alles aan om behandelingen naar tevredenheid te laten verlopen. Mochten er van uw zijde op- of aanmerkingen zijn t.a.v. de kwaliteit of invulling van de behandeling dan hoor ik dat graag. Tevens nemen ik deel aan de klachtenregeling van het KNGF waarover meer informatie op www.defysiotherapeut.com.

Voorwaarden en beleid

Kijk voor voorwaarden en beleid op de betreffende pagina